pondělí 5. července 2010

Poutní cesta Velehrad 2010

Jako každý rok vyrážíme s organizací Vozíčkáři Euroregion Nisa na velkou poutní cestu na Velehrad. Tentokrát s námi byly i děti, na které čekalo mnoho zajímavých aktivit, které si velmi užily.


sobota 26. června 2010

Dětský festival - Dům kultury Liberec

Na dětském festivalu, který jsme s dětmi navštívili společně s organizací Vozíčkáři Euroregion Nisa (ESY) , bylo pro děti připraveno mnoho soutěží a aktivit. Jedna z velkých a i zajímavých soutěží patřila výtvarné soutěži, kde děti měly za úkol nakreslit Záchranou složku ( hasiči, policie a záchranná služba)


sobota 10. dubna 2010

Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti jsou kulturní program konající se ve Frýdlantě, městě na severu České republiky, ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje. Navazují na oslavy z konce června 1934, které se tehdy konaly k připomínce třístého výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. K tomu došlo 25. února 1634. Jejich další ročník se uskutečnil až po šedesáti letech (roku 1994), pak hned následující rok a od té doby ve dvouletých periodách.